Outsourcing

Outsourcing IT to nowoczesna strate- gia zarządzania firmą. Polsoft zapew- nia efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania etatowego informatyka i korzystania z usług przypadkowej...

O Firmie

Centrum Informatyczne PolSoft to dynamicznie rozwijająca się firma zapewniająca innowacyjne rozwiąza- nia informatyczne i usługi wdroże- niowe dopasowane do potrzeb klienta. Wiedza i wieloletnie doświad- czenie, zespół specjalistów...

Sprzedaż

Oferujemy sprzedaż sprzętu kompu- terowego, podzespołów komputero- wych, peryferii, a także oprogramo- wania w cenach dystrybucyjnych. W naszej ofercie znajdziecie także systemy bezpieczeństwa i transmisji danych (firewall), serwery NAS...
NASZE CERTYFIKATY
NASI GŁÓWNI PARTNERZY